ADMINISTRADORS DE FINQUES A CATALUNYA 2020

MÉS QUE UNS SIMPLES ADMINISTRADORS, TRANSPARÈNCIA AL 100% O ET TORNEM EL 100% DELS DINERS

LLEIDA   BARCELONA   TARRAGONA  |  COSTA DAURADA

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE VEÏNS EXCLUSIVA I AMB CONFIANÇA!

Estalvi

Proporcionem un estalvi considerable a TOTES les comunitats, posa'ns a prova!

Transparència

Destapem els comptes i els actualitzem cada 24 hores , ens guanyem la vostra confiança!

PicsArt_09-19-08.59.54.png

Tranquilitat

Fem que el president no tingui feina, les preocupacions de la comunitat son per nosaltres

Aplicació pels veïns

Disposem d'un software per controlar infinitats de coses de la comunitat!

Els nostres serveis

Realitzem el control i la gestió de tots els moviments comptables de la Comunitat. Així com la confecció i proposta de pressupostos i un seguiment exhaustiu de la morositat.
 • Elaboració del pressupost anual d’ingressos i despeses.
 • Gestió de cobrament de rebuts, control i pagament de les obligacions econòmiques de la Comunitat.
 • Elaboració de l’estat de comptes.
 • Facturació i emissió de rebuts a cadascun dels propietaris, així com gestió del seu cobrament.
 • Control del fons de reserva i optimització de la tresoreria.
 • Control i gestió del pagament a proveïdors.
 • Assessorament per a la optimització de disminució de costos financers.
 • Convocatòria de juntes, tan ordinàries com extraordinàries i presència en les mateixes. Posterior redacció d’actes i certificats.
 • Execució i supervisió del compliment dels acords adoptats.
 • Disponibilitat 24 hores de tota la documentació de la Comunitat a l’Àrea client.
Cat Autònom vetlla per la seva comunitat, per tant assessorem sobre qualsevol dubte jurídic respecte de la Comunitat. A través del nostre servei jurídic afavorim solucions que garanteixin la resolució de possibles conflictes i assegurin una grata convivència entre els propietaris. Posem a la seva disposició un servei de control directe de la morositat de la Comunitat, reclamant activament als deutors, a més d’iniciar els processos judicials que correspongui. Així mateix, per garantir un millor servei, disposem d’una estructura de bufet d’advocats, per a poder oferir als clients assessorament per a la resolució de qualsevol dubte o incidència de tipus personal.
 • Assessorament sobre la Llei de Propietat Horitzontal i Dret Civil Immobiliari.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials, obertura d’expedients de morositat.
 • Mediació en conflictes entre propietaris.
 • Redacció de documents privats i minutes notarials.
 • Redacció d’estatuts i reglaments interns.
 • Tramitació de totes les gestions legals que afectin a la Comunitat.
 Moltes Comunitats es troben amb problemes greus degut a la falta de personalització en les cobertures de l’assegurança. Nosaltres no treballem exclusivament per cap empresa asseguradora, sinó que personalitza l’assegurança a les necessitats pròpies de cada una de les Comunitats de propietaris, repercutint directament amb un increment de la cobertura i conseqüentment, amb una disminució de les despeses.
 • Gestionar la sol·licitud de propostes per qualsevol tipus de pòlissa que la Comunitat necessiti.
 • Actuar en cas de sinistre.
 • Mantenir les relacions amb la companyia d’assegurances contractada.
 • Estudiar permanentment les diferents assegurances del mercat per si poden millorar l’actual assegurança contractada.
Visitem l’immoble per detectar els dèficits de l’edifici amb la finalitat de prevenir futures despeses i revalorar l’immoble.

Supervisem el treball dels industrials que estiguin duent a terme qualsevol obra o reparació a les instal·lacions de la Comunitat.

Seran sempre ben rebuts els suggeriments, reclamacions i crítiques dels veïns, doncs d’elles ens servim per solucionar problemes en benefici de la Comunitat.

 • Visites rutinàries per supervisar el treball de proveïdors externs que estiguin duent a terme qualsevol obra o reparació a les instal·lacions de la Comunitat.
 • Vigilància de l’estat de conservació, manteniment i neteja dels espais comuns.
 • Control periòdic del bon desenvolupament dels serveis contractats i supervisió de les revisions tècniques que afecten a la Comunitat.
 • Sol·licitud de diversos pressupostos per a la realització d’obres o reparacions que fossin necessàries.
 • Control del pressupost de manteniment i de l’eficiència de les despeses.
 • Control de les despeses dels subministres, per a poder aconsellar a la Comunitat si són necessaris canvis en els contractes o en elements de la infraestructura energètica de l’edifici per a ser més eficients i propiciar l’estalvi.
Atenem tots els avisos referents a incidències que puguin arribar a través dels propietaris, o del personal de la Comunitat, gestionant i coordinant tots els recursos necessaris per a proporcionar la solució més idònia, econòmica i efectiva.
Qualsevol tipus de sinistre, reclamació, queixa o suggeriment és processat mitjançant una moderna aplicació informàtica. Aquesta crea la incidència i assigna un número de referència permanent durant tot el procés fins que finalment queda restablerta. En conseqüència, no només podrem informar-li en qualsevol moment del procés de reparació d’aquesta incidència, sinó que qualsevol propietari pot consultar-ne l’estat a través de la nostra web.
 • Alta de la incidència.
 • Comunicació del sinistre i gestió amb l’assegurança, si s’escau.
 • Seguiment del sinistre, si procedeix.
 • Sol·licitud del millor pressupost, si és necessari.
 • Assignació de l’operari o empresa encarregada de la reparació.
 • Control i seguiment permanent del desenvolupament del treball fins la seva finalització.
 • Confirmació del grau de satisfacció del/s propietari/s.
 • Tancament i arxiu de l’expedient.
Des de l’Aplicació mòbil que proporcionem, qualsevol dels propietaris vinculats a una Comunitat podrà accedir a tota la informació relativa a la seva Comunitat: estatuts, convocatòries de juntes, actes, pressupostos, etc., així com informar a Cat Autònom de qualsevol incidència o consultar-ne l’estat en cada moment fins a la seva resolució.

Oferim una gestió de transparència i proximitat amb el conjunt de propietaris perquè en tot moment puguin donar la seves opinions i siguin ateses.